หน้าแรก » รับทำโปรเจค » โปรเจคจบสื่อการสอน

รับทำโปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์

รับทำโปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รับทำโปรเจค e-learning และขายโปรเจคสื่อการสอนออนไลน์ เป็นโปรเจคเป็นไซต์ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา php ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นโปรเจคจบในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์ IT ลูกค้าสามารถทดลองใช้ระบบก่อนสั่งซื้อโปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะ

ติดต่อทำโปรเจคจบ

- ID Line: project2u
- Facebook: www.facebook.com/webdodee 

#โปรเจคจบ-สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โปรเจคจบ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โปรเจคจบคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นโปรเจคจบที่สามารถเพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้

เข้าชม.22,018

#โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5

โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DreamweaverCs5 โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5 เป็นโปรเจคง่ายๆสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส ใช้ภาษา HTML ในการทำโปรเจคเว็บไซต์ โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ โปรเจคจบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

เข้าชม.8,312

#โปรเจคจบ-เรื่องการใช้งานโปรแกรม-adobe-photoshopcs6

โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 เป็นโปรเจคจบที่ทำขึ้นด้วยภาษา HTML เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์

เข้าชม.7,536

#โปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย

โปรเจคจบ ปวช,ปวส. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย โปรเจคจบ ปวช e-learning สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย เป็นโปรเจคเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจคจบ เป็นโปรเจคสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคแบบง่าย

เข้าชม.3,915

#โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel2010

โปรเจคจบ ปวช. สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 โปรเจคจบ ปวช โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นโปรเจคระดับ ปวช สาขาคอมพิวเตอร์ โปรเจคจบแบบง่าย ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจค

เข้าชม.6,341

รับทำโปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ project E-Learning โปรเจคสื่อการเรียนรู้ออนไลน์, รับทำโปรเจคสื่อสอนออนไลน์, รับทำโปรเจค e-learning
วันที่: 01-02-2024 แก้ไขล่าสุด: 23-07-2024 / view: 16.5K

×

Login เข้าระบบ