แนะนำโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ปวช ปวส ป.ตรี เขียนด้วยภาษา php ฐานข้อมูล MySQL

เว็บดูดี | www.web-dodee.com
แนะนำโปรเจคจบ แนะนำโปรเจคจบ เป็นโปรเจคเว็บไซต์ สาขาคอมพิวเตอร์ เขียนด้วยภาษา php ฐานข้อมูล MySQL เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช ปวส ป.ตรี เป็นโปรเจคพร้อมใช้ที่สามารถทดลองใช้ได้

แนะนำโปรเจคจบ

แนะนำโปรเจคจบ เป็นโปรเจคเว็บไซต์ สาขาคอมพิวเตอร์ เขียนด้วยภาษา php ฐานข้อมูล MySQL เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช ปวส ป.ตรี เป็นโปรเจคจบพร้อมใช้ที่สามารถทดลองใช้ได้

ติดต่อสอบถามราคาโปรเจค

- ID Line: 0801813681
- Facebook: www.facebook.com/webdodee 

แนะนำโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ปวช ปวส ป.ตรี เขียนด้วยภาษา php ฐานข้อมูล MySQL

แนะนำโปรเจคจบ แนะนำโปรเจคจบ, โปรเจคเว็บไซต์, โปรเจคพร้อมใช้, โปรเจคจบคอมพิวเตอร์
วันที่: 08-03-2019 แก้ไขล่าสุด: 19-08-2019 / view: 1.7K

#โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นโปรเจคที่ใช้จัดการข้อมูลครุภัฑ์เซ็คตรวจสอบอายุการใช้งานครุภัณฑ์ สมารถกำหนดเวลาในการตรวจสอบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้

#โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์

โปรเจคแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นโปรเจคที่ใช้นำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวตามอำเภอเมืองหรือเขตตำบนของจังหวัดนั้นๆ

#โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่อยงาน โดยระบบสามารถทำการติดตามงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ในการรับแจ้งซ่อมจากปัญหาต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นได้

#โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์

โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ หน้าค้นหาปริญญานิพนธ์ สามารถเลือกตัวเลือกการค้นหาจาก หัวข้อปริญญานิพนธ์,ชื่อผู้แต่ง,ปีการศึกษาที่จัดทำ,ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา,คำสำคัญ หลังจากกดค้นหาแล้วให้ขึ้นคำว่า ผลลัพธ์จากการค้นหา

#โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โปรเจคจบระบบรับซ๋อมแจ้งซ่อม โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ

#แนะนำโปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน

โปรเจคจบ--โปรเจคจบ-ปวช--โปรเจคจบ-ปวส--โปรเจคจบ-ป-ตรี--รับทำโปรเจค--รับทำโปรเจคจบ--ปรึกษาโปรเจคจบ โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวันของพนักงาน

#โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานโปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ สามารถสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์ กำหนดขนาดและที่นั่งของห้องประชุม คำนวณราคาและยืนยันการสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์

#โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน

โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน หรือจะออกแบบให้เป็นเว็บไซต์หน่วยงานก็ได้ มีระบบการจัดการภายใน เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการรูปภาพกิจกรรม

×

Login เข้าระบบ