หน้าแรก » รับทำโปรเจค » โปรเจคจบสื่อการสอน » โปรเจคจบ-สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โปรเจคจบ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โปรเจคจบคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นโปรเจคจบที่สามารถเพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้

โปรเจคจบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

โปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ โปรเจค E-learning สื่อการสอนออนไลน์ ระดับ ปวส. ป.ตรี  เป็นโปรเจคจบที่สามารถ เพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้ โดยใช้ภาษา PHP Mysql ในการเขียนโปรเจค

ขอแนะนำ! โปรเจคนี้ได้ทำการอัพเดทสคริปต์ PHP เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วคือฟังก์ชั่น mysqli  ซึ่งสามารถรองรับการอัพโหลดขึ้นบนเว็บจริงได้ ลูกค้าที่สั่งซื้อโปรเจคไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ


 

ขอบเขตโปรเจคสื่อการสอนออนไลน์ 

1. ผู้ดูแลระบบ(ครูผู้สอน) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดการข้อมูลต่างๆได้ดังนี้

- Username / Password
- ข้อมูลบทเรียน
- ข้อมูลเนื้อหาบทเรียน
- ข้อมูลแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
- ข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด
- ข้อมูลสมาชิก
- ข้อมูลกระทู้ถาม – ตอบ

2. บุคคลทั่วไป

- ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
- ข้อมูลบทความต่างๆ

3.สมาชิก(นักเรียนนักศึกษา) สามารถลงทะเบียนสมัครสามาชิก แก้ไข จัดการข้อมูลต่างๆได้ดังนี้

- ข้อมูลสมาชิก
- ข้อมูลบทเรียน
- ข้อมูลเนื้อหาบทเรียน
- แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
- ข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด
- ข้อมูลกระทู้ถาม – ตอบ


เข้าใช้ระบบ ครูผู้สอน
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ นักเรียนนักศึกษา
Login: user
Pass: 1234


 


โปรเจคจบ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์, โปรเจคจบ e-learning ,โปรเจคจบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์
วันที่: 01-02-2024 แก้ไขล่าสุด: 15-06-2024 / view: 21.6K

#โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DreamweaverCs5

โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5 โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5 เป็นโปรเจคง่ายๆสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส ใช้ภาษา HTML ในการทำโปรเจคเว็บไซต์ โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ โปรเจคจบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

เข้าชม. 8,088

#โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6

โปรเจคจบ-เรื่องการใช้งานโปรแกรม-adobe-photoshopcs6 โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 เป็นโปรเจคจบที่ทำขึ้นด้วยภาษา HTML เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์

เข้าชม. 7,463

#โปรเจคจบ ปวช,ปวส. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย

โปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย โปรเจคจบ ปวช e-learning สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย เป็นโปรเจคเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจคจบ เป็นโปรเจคสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคแบบง่าย

เข้าชม. 3,813

#โปรเจคจบ ปวช. สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel2010 โปรเจคจบ ปวช โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นโปรเจคระดับ ปวช สาขาคอมพิวเตอร์ โปรเจคจบแบบง่าย ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจค

เข้าชม. 6,239

×

Login เข้าระบบ