หน้าแรก » รับทำโปรเจค » โปรเจคจบสื่อการสอน » โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5

โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DreamweaverCs5

โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5 เป็นโปรเจคง่ายๆสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส ใช้ภาษา HTML ในการทำโปรเจคเว็บไซต์ โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ โปรเจคจบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver Cs5

โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver Cs5 เป็นโปรเจคง่ายๆสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส ใช้ภาษา HTML ในการทำโปรเจคเว็บไซต์ โปรเจคนี้ไม่ได้มีการติดต่อฐานข้อมูล ใช้เฉพาะภาษา html ในการทำโปรเจคสื่อการสอนนี้ขึ้นมา โดยมีเนื้อหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Dreamweaver  น้องๆสามารถเข้าไป#ทดลองใช้ระบบได้  

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ชิ้นงานโปรเจคจบพร้อมโค้ดภาษา html เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Dreamweaver Cs5
  • เอกสารโปรเจคจบ บทที่ 1-5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Dreamweaver Cs5
  • บริการแนะนำให้คำปรึกษาจนกว่าจะสอบผ่าน

โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DreamweaverCs5 โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์, โปรเจคจบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์, โปรเจคจบสื่อการสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DreamweaverCs5
วันที่: 01-08-2019 แก้ไขล่าสุด: 30-09-2023 / view: 7.0K

#โปรเจคจบ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โปรเจคจบ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โปรเจคจบคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นโปรเจคจบที่สามารถเพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้

เข้าชม. 18,094

#โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6

โปรเจคจบ เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshopcs6 โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 เป็นโปรเจคจบที่ทำขึ้นด้วยภาษา HTML เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์

เข้าชม. 6,798

#โปรเจคจบ ปวช. สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel2010 โปรเจคจบ ปวช โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นโปรเจคระดับ ปวช สาขาคอมพิวเตอร์ โปรเจคจบแบบง่าย ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจค

เข้าชม. 5,520

#โปรเจคจบ ปวช,ปวส. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย

โปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย โปรเจคจบ ปวช e-learning สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย เป็นโปรเจคเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจคจบ เป็นโปรเจคสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคแบบง่าย

เข้าชม. 3,289

×

Login เข้าระบบ